info@bg-stroiteli.com

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта за недвижими имоти www.bg-stroiteli.com

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между БГ Строители“ ЕООД, ЕИК: 204380727 и лицата – ползватели на услугите на сайта www.bg-stroiteli.com

2. www.bg-stroiteli.com е сайт за малки обяви в областта на пазарите, свързани с недвжими имоти. www.bg-stroiteli.com е собственост на „БГ Строители“ ЕООД. В настоящите Общи условия „БГ Строители“ ЕООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие – сайта www.bg-stroiteli.com

3. Всяко лице, което зареди на браузъра си www.bg-stroiteli.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услигите на сайта www.bg-stroiteli.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

 

I. ОБЯВИ

1. Обявите биват публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО от администратора на сайта www.bg-stroiteli.com

2. Всяка обява следва да съдържа информация само за един имот.

3. „БГ Строители“ ЕООД не носи отговорност за актуалността на имотите в публикуваните обяви.

 

II. СРЕЩА СЪС СТРОИТЕЛЯ

1. За да се осъществи среща със строителя, всеки желаещ трябва да попълни формата за контакти чрез бутона "ЗАЯВИ СРЕЩА СЪС СТРОИТЕЛЯ".

2. След попълването на формата с точните данни за себе си, желаещият трябва да се съгласи със Закона за защита на личните данни.

3. Строителят ще се свърже с потребителя при първа възможност.

4. След предварителна уговорка, наш колега има правото да присъства на срещата между потребител и строител, за да спомогне за правилното протичане на срещата, изясняване на условията и други.

III. УСЛУГИ

1. В секция "Услуги" могат да бъдат публикувани многобройни обяви за най-различни услуги.

2. В секция "Услуги" бива публикувана информация за съответната предлагана услуга.

3. Услугите, публикувани в сайта, се изпълняват от трети лица. Сайтът е посредник на услугите. Сайтът не носи отговорност за неизпълнена заявена услуга.

4. Сайтът рекламира безплатно всички услуги, публикувани в секция "Услуги". Сайтът е посредник на услуги и не получава никакво възнаграждение.

5. Сайтът запазва правото си да отхвърли заявена услуга, ако прецени, че изпълнението на услугата ще бъде в противоречие със законите на Република България или поради друга причина.

IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от „БГ Строители“ ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. „БГ Строители“ ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и „БГ Строители“ ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако това не се постигне – пред компетентните съдилища в гр. Варна, съобразно приложимото в Р. България законодателство. 

5. Сайтът има за цел да предоставя информация за имоти на крайния купувач. Нека брокери, брокерски агенции и посредници да не използват нашия сайт. Информация за имотите и техните строители не предоставяме на трети лица.

6. Администраторът на сайта има правото да откаже да предостави информация относно заявка за среща със строителя, ако има съмнения, че потребителят, направил заявката, е брокер, брокерска агенция или посредник.

7. Администраторът на сайта запазва правото си да отговори на запитвания по e-mail в срок, не по-голям от един месец, освен в случаите, когато има технически проблеми или поради форсмажорни обстоятелства.

8. Всички цени, посочени в сайта, са с включен ДДС.

9. До 31.12.2021 г. сайтът работи напълно безплатно!

10. Телефонният номер, предоставен в сайта, е временно недостъпен.


V. „Бисквитки“ – Cookies

1. "Бисквитките" или "Cookies" са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначение за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. "Бисквитките" обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете.

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Поверителност
Проектиране
Общи условия
Контакти
Гр. Варна
GSM: 0897 863 888
E-mail: info@bg-stroiteli.com
БГ Строители...
Първият български сайт за продажба на имоти
директно от строителя, който предоставя
най-уникалната възможност за търсене!


БГ Строители 2021, Всички права запазени!